Category Archives: Anne Jones

Gyda Gofal – Gweithdai Diogelu Data 2014

Un o’n swyddogaethau mwyaf pwysig a phleserus yn Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw cyfarfod ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. Mae hyn yn ein galluogi i gydweithio, dysgu gan ein gilydd a chodi ymwybyddiaeth am hawliau gwybodaeth a chyfrifoldebau sefydliadol. Gan hynny, cynhaliodd … Continue reading

Posted in Anne Jones | Tagged , ,

Handle With Care – Data Protection Workshops 2014

By Anne Jones, Assistant Commissioner for Wales. View this blog in Welsh One of our most important and enjoyable roles at the Information Commissioner’s Office is meeting and engaging with our stakeholders. It allows us to work together, learn from … Continue reading

Posted in Anne Jones | Tagged , , , , , , , | 1 Comment